Διαδικασία αναβάθμισης firmware σε συγκεκριμένα προϊόντα της Briteq.

Δύο βήματα για την αναβάθμιση του Firmware των προϊόντων της Briteq


Η αναβάθμιση αφορά τα παρακάτω προϊόντα:

 • COB-Blinder 2 x 100 W με έκδοση λογισμικού V1.01
 • Powerpixel 4-RGB με έκδοση λογισμικού V1.01 ή V1.02
 • Powerpixel 8-RGB με έκδοση λογισμικού V1.01 ή V1.02
 • Powermatrix 5 x 5 RGB με έκδοση λογισμικού V1.02 ή V1.03

Προβλήματα που εξαλείφονται με την αναβάθμιση

Η νέα έκδοση Firmware προσφέρει ένα νέο μενού με περισσότερες δυνατότητες. Μπορείτε να κατεβάσετε τις ανανεωμένες εκδόσεις των εγχειριδίων χρήσης. Επίσης, ο LED driver ανανεώνεται ώστε να βελτιώσει την απόδοση του dimming.

Διαδικασία αναβάθμισης:

Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα από δύο βήματα.

 • Βήμα 1ο: Αυτή η διαδικασία γίνεται μόνο μία φορά, χρησιμοποιώντας τον ειδικό μετατροπέα/προγραμματιστή “ST-Link” η οποία αναβαθμίζει τον LED driver για την βελτίωση της απόδοσης του dimming και ενεργοποιεί την δυνατότητα αναβάθμισης μέσω DMX. Το πρώτο βήμα είναι διαφορετικό για κάθε συσκευή και η διαδικασία θα εξηγηθεί παρακάτω λεπτομερώς.
 • Βήμα 2ο: η διαδικασία αυτή αναβαθμίζει το λογισμικό που αφορά το μενού τις συσκευής και προσθέτει τις νέες λειτουργίες. Η διαδικασία γίνεται μέσω της εισόδου DMX, μέσω του “Firmware Updater 2”.

Σημείωση: στο μέλλον δεν θα χρειαστεί να κάνετε το πρώτο βήμα για την αναβάθμιση. Μόνο το δεύτερο θα είναι απαραίτητο.

Βήμα πρώτο: Σύνδεση του ST-LINK V2 και εγκατάσταση του προγράμματος στον υπολογιστή.

 

   Το σετ ST-LINK V2Το καλώδιο του προγραμματιστή θα πρέπει να συνδεθεί εσωτερικά του εκάστοτε μηχανήματος.

Σημαντικό:
Ελέγξτε το καλώδιο με αυτό της φωτογραφίας και μαρκάρετε το Vcc πάνω στο βύσμα για να ξέρετε από ποια πλευρά θα πρέπει να το τοποθετείτε στην πλακέτα των μηχανημάτων.

 

 

 Συνδέστε τον προγραμματιστή ST-LINK σε μία θύρα USB του υπολογιστή σας. Περιμένετε μέχρι να εγκατασταθεί ο οδηγός από τον υπολογιστή σας. Στη περίπτωση που η εγκατάσταση αποτύχει (δεν βρεθεί ο οδηγός στον υπολογιστή σας), τότε μπορείτε να τον κατεβάσετε από τους παρακάτω συνδέσμους:


Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε για την εγκατάσταση των οδηγών, βρίσκονται μέσα στο αρχείο zip που κατεβάσατε. Απλά κάντε διπλό κλικ στο αρχείο BAT για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Κατεβάστε το λογισμικό του προγραμματιστή για τον υπολογιστή από το παρακάτω link.

 • Εγκαταστήστε το λογισμικό
 • Μία συντόμευση με το όνομα “STM32 ST-LINK Utility” θα δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας σας. Εκτελέστε το πρόγραμμα και ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω.

Βήμα πρώτο: Χρησιμοποιώντας το λογισμικό ST-Link

Για όλες τις συσκευές η διαδικασία είναι η ίδια, το μόνο που διαφέρει είναι το αρχείο τύπου HEX που θα χρησιμοποιηθεί για το update.

•    Εκτελέστε το λογισμικό ST-Link
•    Πηγαίνετε στο μενού Target (A) και επιλέξτε Automatic Mode (B)

 

 

•    Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει, επιλέξτε τα παρακάτω:
1.    Flash programming
2.    Run application
•    
Πιέστε το πλήκτρο Browse (C) και φορτώστε το αρχείο HEX που αφορά το μηχάνημα που πρόκειται να αναβαθμιστεί.

 

 

 

 Όταν φορτωθεί το αρχείο, θα εμφανίζεται στην περιοχή του προγράμματος (D)
•    Επιλέξτε το πλήκτρο START (E) για να ξεκινήσει η αναβάθμιση του software
•    Όταν ο προγραμματισμός εκτελεστεί με επιτυχία, θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα:

 

 

•    Πιέστε το πλήκτρο STOP (F) και κλείστε το παράθυρο.

 

 

Σημαντική υποσημείωση: είναι εξαιρετικά πιθανό το λογισμικό στον υπολογιστή να σας ενημερώσει ότι το firmware του προγραμματιστή (ST-Link V2) χρειάζεται αναβάθμιση. Παρακαλούμε πολύ μη την κάνετε! Μετά ο προγραμματιστής δεν θα αναγνωρίζεται από τα Windows. Δεν γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό.

 • Διαδικασία αναβάθμισης στο COB-Blinder 2 x 100W


•    Βγάλτε την συσκευή από την τάση δικτύου
•    Ανοίξτε το σασί του προβολέα, αφαιρώντας τις τέσσερις βίδες που υποδεικνύονται στην εικόνα Α.

 

 

    Μέσα στον προβολέα, βρίσκεται μία υποδοχή με 5 pins που βρίσκεται στην πίσω πλευρά από την οθόνη της κεντρικής πλακέτας. Δείτε την εικόνα Β.

 

 

•    Δείτε στην εικόνα C τις ενδείξεις για το κάθε pin του συνδέσμου. Σημειώστε ότι το Pin με την ένδειξη 3V3 δεν χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση. Αυτό το Pin “βλέπει” προς την πάνω πλευρά της πλακέτας.

 

 

   Ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο ‘Βήμα πρώτο: Χρησιμοποιώντας το λογισμικό ST-Link’, για να εκτελέστε την αναβάθμιση λογισμικού.

•    Αφαιρέστε το καλώδιο του προγραμματιστή και κλείστε το σασί του προβολέα με τις 4 βίδες.

 • Διαδικασία αναβάθμισης για τον POWERPIXEL8-RGB


Πρώτα ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση του firmware στον προβολέα.

•    Εάν είναι μεγαλύτερη από την έκδοση 1,02, τότε μη χρησιμοποιήσετε την παρακάτω μέθοδο, χρησιμοποιήστε τον FIRMWARE UPDATER 2 για να εκτελέσετε την αναβάθμιση μέσω της εισόδου DMX.

•    Αν η έκδοση του λογισμικού είναι ίδια ή κατώτερη της 1,02, τότε ακολουθείστε τα βήματα όπως περιγράφονται παρακάτω.

Σημαντική σημείωση:
Πριν κάνετε το οτιδήποτε, βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας δεν βρίσκεται υπό τάση. Αφαιρέστε τον από την τροφοδοσία. Ο προγραμματιστής θα δώσει όση τάση χρειάζεται για να γίνει ο προγραμματισμός του επεξεργαστή. Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η οθόνη του προβολέα θα είναι αναμένη.

Ανοίξτε το σασί του προβολέα, αφαιρώντας τις οκτώ βίδες που υποδεικνύονται στην εικόνα Α.

 

 

Η αναβάθμιση αυτή περιλαμβάνει δύο μέρη:

•    Αναβάθμιση του LED driver, μέσω του συνδέσμου με τα 5 pins (δείτε τις εικόνες B & C παρακάτω)

•    Αναβάθμιση του επεξεργαστή μέσω του συνδέσμου με τα 4 pins (δείτε την εικόνα E)

Διαδικασία 1η: Αναβάθμιση του LED Driver:

•   Μέσα στον προβολέα υπάρχουν σύνδεσμοι των 5 pins (Pin headers): δείτε τις εικόνες B & C.

•   Συνδέστε το καλώδιο του ST-link στον σύνδεσμο – δείτε την εικόνα Β. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο με τον σωστό τρόπο (πολικότητα). Δείτε τις εικόνες! Το pin με την ένδειξη 3V3 δεν χρησιμοποιείται στην αναβάθμιση.

•   Πηγαίνετε στις οδηγίες που αφορούν τη χρήση του λογισμικού αναβάθμισης για να αναβαθμίσετε το firmware. Χρησιμοποιείστε το όνομα αρχείου “PowerPixel 8 – LEDdriver-V101.hex”.

 

 

•   Κάντε ακριβώς την ίδια διαδικασία συνδέοντας τον προγραμματιστή και στα pins της εικόνας C.

Διαδικασία 2η: Αναβάθμιση του επεξεργαστή

•    Αφαιρέστε τις 4 βίδες που έχουν επισημανθεί με το γράμμα D στην παραπάνω εικόνα.

•    Αφαιρέστε την πλακέτα. Θα δείτε την δεύτερη κύρια πλακέτα από κάτω, όπως φαίνεται στην εικόνα E.

 

 

•    Στην γωνία πάνω δεξιά, βρίσκεται ο σύνδεσμος με τα 4 pins, στον οποίο υπάρχει ήδη ένα καλώδιο συνδεδεμένο. Αφαιρέστε αυτό το καλώδιο και συνδέστε του προγραμματιστή.

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί με τη σωστή πολικότητα. Συμβουλευτείτε την εικόνα.

•    Ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέραμε παραπάνω, οι οποίες αφορούν την χρήση του λογισμικού για την αναβάθμιση του firmware. Χρησιμοποιείστε το αρχείο “PowerPixel8-V103.hex”.

•    Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, αφαιρέστε το καλώδιο του προγραμματιστή και τοποθετείστε το προηγούμενο, της συσκευής.

•    Επανατοποθετείστε την πλακέτα, στερεώνοντάς τη με τις τέσσερις βίδες που είναι σημειωμένες με το γράμμα D.

•    Κλείστε το σασί της συσκευής, βιδώνοντας τις βίδες που είναι σημειωμένες στην εικόνα Α.

 • Διαδικασία αναβάθμισης για το Powermatrix 5x5-RGB


Πριν κάνετε οτιδήποτε, παρακαλούμε ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού του Powermatrix


•    Εάν είναι μεγαλύτερη της V1.03, μη χρησιμοποιήσετε την παρακάτω μέθοδο, χρησιμοποιείστε τον Firmware updater 2 για να κάνετε την αναβάθμιση μέσω της εισόδου DMX.

•    Εάν η έκδοση είναι ίση ή κατώτερη της V1.03, τότε ακολουθείστε την μέθοδο όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σημαντικό: πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε το φωτιστικό εκτός τροφοδοσίας. Ο προγραμματιστής θα δώσει την τάση που είναι απαραίτητη για να γίνει ο προγραμματισμός του επεξεργαστή. Η οθόνη του φωτιστικού θα είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης.

Αφαιρέστε το εμπρόσθιο κάλυμμα αφαιρώντας τις βίδες που είναι σημειωμένες στην εικόνα Α

 

 

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει δύο μέρη:

•    Την αναβάθμιση του LED driver, μέσω της μικρής πλακέτας με την υποδοχή των 5 pins (Β)
•    Την αναβάθμιση του επεξεργαστή, μέσω των συνδέσμων με τα 4 pins. (E, F)

Διαδικασία πρώτη: Αναβάθμιση του LED driver

Μέσα στον προβολέα βρίσκονται πέντε μικρές πλακέτες, η κάθε μία από τις οποίες έχουν έναν σύνδεσμο με 5 pins. Δείτε την φωτογραφία Β.

•    Όλες οι πλακέτες πρέπει να αναβαθμιστούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

•    Συνδέστε τον ST-Link προγραμματιστή στα pins όπως στην εικόνα C.

•    Συνδέστε το καλώδιο στο σύνδεσμο με τα pins. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά (με τη σωστή πολικότητα). Δείτε την εικόνα.

•    Ακολουθείστε τις οδηγίες χειρισμού του προγράμματος που περιγράφονται παραπάνω, για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση του firmware. Χρησιμοποιείστε το αρχείο με το όνομα “PowerMatrix5x5_RGB-LEDdriver-V103.hex”.

 

 

•    Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πλακέτες έχουν αναβαθμιστεί πριν συνεχίσετε.

•    Κλείστε το καπάκι του προβολέα

Διαδικασία δεύτερη: αναβάθμιση του επεξεργαστή:

•    Ανοίξτε το οπίσθιο καπάκι του προβολέα, αφαιρώντας τις δώδεκα βίδες που υποδεικνύονται στην εικόνα D.

 

 

 

•    Βρείτε την πλακέτα που υποδεικνύεται στην εικόνα Ε

•    Στη μέση βρίσκεται ένας σύνδεσμος με 4 pins. Αφαιρέστε το καλώδιο που υπάρχει συνδεδεμένο επάνω και συνδέστε αυτό του προγραμματιστή.

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο με το σωστό τρόπο (πολικότητα). Δείτε την εικόνα.

•    Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης του προγράμματος που αναφέρονται παραπάνω, για να ολοκληρώσετε την διαδικασία αναβάθμισης του επεξεργαστή. Χρησιμοποιείστε το αρχείο με το όνομα “PowerMatrix5x5_RGB-V108.hex”

•    Αφαιρέστε το καλώδιο του προγραμματιστή.

•    Κλείστε το σασί του προβολέα, χρησιμοποιώντας τις 12 βίδες που υποδεικνύονται στην εικόνα D.

•    Είστε έτοιμοι!