Audio Compressors, Γνωριμία με τη Συμπίεση Ήχου

Όταν πρώτο χρησιμοποιήσεις έναν compressor ήχου, νιώθεις μεγάλη χαρά και μόνο που έχεις καταλάβει -έστω και στο περίπου- τι είναι η δυναμική περιοχή, το threshold, τα κλάσματα μέσω των οποίων γίνονται οι ρυθμίσεις και μπορείς να διαχειριστείς τις βασικές λειτουργίες του. Και πραγματικά σαν μια πρώτη ματιά όλα αυτά τα περιφερειακά μηχανήματα φαντάζουν δυσκολονόητα και περίπλοκα, όμως αν καταφέρεις να καταλάβεις τις κύριες έννοιες, τότε όλα μπαίνουν σε μια σειρά και τα περιφερειακά μηχανήματα μπορούν να κάνουν θαύματα!

Dynamic Range – Δυναμική περιοχή

Dynamic Range, ένας όρος αναγκαίος για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει και να εμβαθύνει στη λειτουργία του audio compressor και του limiter. Με τον όρο Dynamic Range του ήχου αναφερόμαστε στο εύρος των τιμών της έντασης του ήχου μεταξύ των χαμηλότερων και των υψηλότερων εντάσεων. Στην περίπτωση που αναφερόμαστε σε εγγραφή, τότε το dynamic range βρίσκεται στην περιοχή που οριοθετείται από τον ενδογενή θόρυβο των συσκευών και του σημείου της παραμόρφωσης του ήχου. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση μιας συμφωνικής ορχήστρας, η δυναμική περιοχή είναι πιο ευρεία.

 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα περιγράφεται σχηματικά το dynamic range του ήχου.

Μπορεί κανείς να διακρίνει εύκολα -χάρη στο διαφορετικό χρωματισμό- τα διαφορετικά επίπεδα έντασης του ήχου, τα οποία είναι τα εξής:

 

Γκρι περιοχή: θόρυβος πολύ χαμηλής έντασης.

Πράσινη περιοχή: Δυναμική περιοχή έντασης ήχου -η οποία ξεκινάει από τον ενδογενή θόρυβο των συσκευών (noise floor) και καταλήγει στο σημείο αναφοράς. Ο θόρυβος στην περιοχή αυτή ονομάζεται λόγος S/N ratio (Signal to noise ratio). Ως s/n ratio μπορεί να ορισθεί ο λόγος σήματος προς το θόρυβο του μηχανήματος.

Κόκκινη περιοχή: Δυναμική περιοχή έντασης ήχου, η οποία ξεκινάει από το σημείο αναφοράς και καταλήγει σε ένα μέγιστο σημείο έντασης, το οποίο συνήθως συμπίπτει και με το σημείο παραμόρφωσης του ήχου. Η περιοχή αυτή έχει και έναν ιδιαίτερο χαρακτηρισμό και είναι ευρέως γνωστή ως Headroom.

Από τα παραπάνω, λοιπόν, προκύπτει πως η δυναμική περιοχή του ηχητικού σήματος, ή αλλιώς dynamic range, αποτελείται από την Πράσινη περιοχή + Κόκκινη περιοχή.

Για να αυξομειώσουμε τη dynamic range του μηχανήματος μας, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε ,χρησιμοποιούμε ειδικά περιφερειακά μηχανήματα, τους Compressors/ Limiters, Expanders, και Gates.

Audio Compressors

Η δυναμική επεξεργασία του σήματος είναι μια διαδικασία, η οποία επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ειδικών περιφερειακών συσκευών, οι οποίες συνδέονται συνήθως με τον τελικό ενισχυτή ή με τα αυτοενισχυόμενα ηχεία του ηχητικού σας συστήματος, κάνουν αυτό ακριβώς που λέει η διαδικασία, δηλαδή επεξεργάζονται τη δυναμική του ηχητικού σήματος. Τα πιο διαδεδομένα περιφερειακά μηχανήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για το λόγο αυτό είναι οι compressors και οι limiters.

 

 

 

Η δυναμική επεξεργασία του σήματος με τον audio compressor γίνεται συνήθως με τη χρήση κλάσματος, όπως για παράδειγμα 2:1, το οποίο υποδηλώνει πως το σήμα εισόδου θα πρέπει να αυξηθεί κατά 2 decibels (dB), προκειμένου να πετύχουμε αύξηση 1 decibel (dB) στο σήμα εξόδου. Αντίστοιχα, σε δυναμική επεξεργασία με χρήση κλάσματος 4:1, το σήμα εισόδου θα πρέπει να αυξηθεί κατά 4 dB, ώστε να αλλάξει το σήμα εξόδου κατά 1 dB κ.ο.κ. Το limiter δεν είναι παρά μια μορφή του compressor, όπου η αλλαγή στο λόγο σήμα εισόδου/σήμα εξόδου γίνεται απότομα με χρήση κλασμάτων 10:1 και μεγαλύτερα. Σε μια συσκευή μπορεί να συνυπάρχουν και να λειτουργούν συμπληρωματικά ένας compressor και ένας limiter, όπου ο audio compressor λειτουργεί σε ένα εύρος τιμών 2-15:1, ενώ ο limiter έχει ως βασικό ρόλο να σταματά τις πολύ υψηλές κορυφές που προκύπτουν από κλάσματα 15-20 ή ∞:1 και αυτός είναι και ο λόγος που ονομάζεται Peak Limiter. Εδώ θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ακόμα και έναν ψηφιακό πολυεπεξεργαστή Digital Audio Management, ο οποίος του δίνει τη δυνατότητα με ένα μηχάνημα να έχει πολλούς επεξεργαστές, όπως equalizer, crossover, delay αλλά και compressor!

Στο παραπάνω διάγραμμα, απεικονίζεται ο λόγος σήματος εισόδου προς το σήμα εξόδου, όπου ανάλογα με την επίδραση του compressor ή του Limiter παρουσιάζονται και ανάλογες αλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα, ας ξεκινήσουμε, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως παρέμβαση από περιφερειακές συσκευές, δηλαδή δεν έχουμε την επίδραση κάποιου compressor ή limiter, τότε η γραμμή που προκύπτει και αντιστοιχεί στο λόγο του σήματος εισόδου προς το σήμα εξόδου, ανταποκρίνεται στη μαύρη γραμμή, η οποία ξεκινάει από την αρχή τον αξόνων.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί compressor, παρατηρούμε ότι τα δυνατά σήματα μειώνονται ως προς την ένταση, ενώ πρέπει να σημειωθεί πως δεν είναι εφικτό το αντίστροφο, δηλαδή ένα χαμηλό σήμα να μετατραπεί σε πιο δυνατό με τη χρήση του compressor. Για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε έναν compressor, ο οποίος να έχει ένα δεύτερο στάδιο εισόδου ενίσχυσης του σήματος, το οποίο είναι γνωστό ως gain stage. Η πλειοψηφία των compressors έχουν gain stage, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, αφού εκτός από ότι αυξάνει την ένταση του ηχητικού σήματος, συντελεί στη διατήρηση της ηχητικής στάθμης πάνω από το όριο του θορύβου noise. Το gain stage, το οποίο συνήθως είναι μέρος του compressor που διαθέτεις, ή μπορεί (σπανίως) να αποτελεί μια extra συσκευή.

Το VU-METER σε έναν compressor μπορεί να είναι ρυθμισμένος ώστε να δείχνει είτε το input level, είτε το output level, είτε το συντελεστή μείωσης gain. Θα πρέπει να γνωρίζετε πως ένας compressor μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να δείχνει και τις τρείς παραμέτρους (input level, output level, συντελεστή μείωσης gain), αλλά μόνο μία από αυτές. Σαv συμβουλή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε να ελέγχετε την τιμή του input & output level πριν θέσετε σε εφαρμογή τον compressor.

To ATTACK TIME καθορίζει πόσο άμεσα μπορεί να «αντιδράσει» ο compressor στα σήματα πριν το threshold. Τα σήματα εμφανίζουν απότομες και μικρής διάρκειας μεταβολές- κορυφές, οι οποίες καλούνται transients και αυτές οι μεταβολές πυροδοτούν την έναρξη λειτουργίας του compressor. To attack time καθορίζει σε πιο σημείο της ισχύς του σήματος – πριν το threshold, αρχίζει η συμπίεση από τον compressor.

Tips

Όταν έχεις να συναναστραφείς με έναν compressor, δεν πρέπει να είσαι βιαστικός. Πολλοί θεωρούν πως οι γρήγορες attack times σκοτώνουν τη μουσική. Και πραγματικά στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν δίκιο, αφού η μουσική έχει να κάνει με ρυθμό και το συναίσθημα. Εφαρμόζοντας απότομες attack times, θα έχεις σαν αποτέλεσμα να τεμαχίζεις όλες τις κορυφές των μουσικών κομματιών σου και κατ΄ επέκταση να χάνεται η σπίθα και η ένταση που θές να δώσεις!

Και ναι μπορεί να είναι αστείο να χρησιμοποιείς απότομες και σύντομες attack times – όμως είναι το καλύτερο για την αναπαραγωγή να χρησιμοποιείς πιο ήπιες αντιδράσεις του compressor ήχου για να μην παρατηρούνται φαινόμενα over- compress στο μουσικό σου κομμάτι.

Είναι προτιμότερο, λοιπόν, αντί για 5 ή 10ms να επιλέξεις ένα χρόνο 50-75ms, ώστε να αφήσεις το ηχητικό σήμα να διαπεράσει τις κορυφές και τότε ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ να ξεκινήσει η συμπίεση.

Φυσικά όπως κάθε κανόνας, έτσι και σ΄ αυτή την περίπτωση έχουμε και τις εξαιρέσεις. Υπάρχουν, λοιπόν, κάποιες περιπτώσεις όπου επιζητούμε τις γρήγορες attack times. Αυτό συμβαίνει όταν οι κορυφές είναι πολύ υψηλές, ή στην περίπτωση που θα θέλαμε να τις δαμάσουμε λίγο και να τις μειώσουμε. Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχεις αυτό είναι να ρυθμίσεις το κλάσμα και το κατώφλι –threshold- στο σημείο που θές να είναι. Τότε ρύθμισε αργά και λίγο προς τα πίσω το κουμπί για την attack. Όσο η attack time μικραίνει, τόσο το ηχητικό σήμα θα γίνεται πιο άτονο.

 

Οι μικρής διάρκειας μεταβολές, ή αλλιώς transients, παίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την καθαρότητα του ήχου, χωρίς όμως να επηρεάζουν την ένταση αυτού. Ο στόχος της συμπίεσης έγκειται στο να κάνει τον ήχο πιο δυνατό, συνθλίβοντας τη δυναμική περιοχή. Ως εκ τούτου, θέλοντας να επιμηκύνει κανείς το attack time, διατηρώντας, όμως, την ποιότητα του ήχου, αφήνει το σήμα να περνά από τις transients- έχοντας ρυθμίσει το attack time σε μεγαλύτερες τιμές, ο compressor μπορεί να λειτουργεί σε πιο σταθερά επίπεδα πριν το threshold. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μείωσης της δυναμικής περιοχής, διατηρώντας αναλλοίωτη την ποιότητα του ήχου είναι η περίπτωση των drums και του ταμπούρου.

To RELEASE TIME καθορίζει πόσο γρήγορα σταματάει η επίδραση του compressor και πόσο γρήγορα επανέρχεται το gain στα φυσιολογικά επίπεδα. Στην περίπτωση που ο χρόνος release time είναι πολύ σύντομος σε σχέση με τον ισχύοντα συντελεστή μείωσης, τότε στη μετάβαση στο κανονικό gain, το σήμα «ανεβοκατεβαίνει» το κατώφλι –threshold- δημιουργώντας το γνωστό pumping. Η δημιουργία του pumping οφείλεται στο γεγονός ότι η δομή του gain, αλλάζει πολύ απότομα. Καλό είναι να ρυθμίσεις το χρόνο release time ώστε η επαναφορά του gain να είναι ήπια. Η ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εκτέλεση σταθερών ήχων. Σε μουσικά όργανα, στα οποία χρησιμοποιούνται νότες μακράς διάρκειας, όπως συμβαίνει πολύ χαρακτηριστικά στις κιθάρες, είναι χρήσιμο να χρησιμοποιείται πιο αργό release time, σε αντίθεση με τα κρουστά όργανα, στα οποία θέλουμε πιο γρήγορο release time. Ευτυχώς, η νέα γενιά compressors διαθέτουν ειδική λειτουργία για να ρυθμίζει αυτόματα το ίδιο το μηχάνημα το release time.

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται σχηματικά μια τυπική πρόσοψη ενός compressor με τα ποτενσιόμετρα και τα κουμπιά ρύθμισης. Στο αριστερό τμήμα παρατηρούμε το τμήμα ρύθμισης των χαρακτηριστικών του Noise Gate, δηλαδή της Πύλης Θορύβου. Πρόκειται για το τμήμα που ρυθμίζουμε το threshold της Πύλης Θορύβου, βάσει του οποίου ορίζεται η τιμή, όπου όταν θα ανιχνευτεί σήμα εισόδου, θα επιτρέψει την ροή του σήματος στην έξοδο. Η επιλογή release time καθορίζει τον χρόνο επαναφοράς της αποκοπής της εξόδου, εφόσον δεν υπάρχει σήμα στην είσοδο. Στο κάτω μέρος υπάρχει ένα κουμπί για την επιλογή fast/ slow attack time δηλαδή ο χρόνος ενεργοποίησης της εξόδου σήματος όταν ανιχνευτεί σήμα εισόδου. Περισσότερα σε νέο άρθρο που θα αφορά τους noise gate.

Τα περιστρεφόμενα ποτενσιόμετρα και τα κουμπιά στο μεσαίο τμήμα του πάνελ αφορούν κυρίως τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του compressor. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε κουμπιά ελέγχου του threshold, ratio, attack και release time.

Τα κουμπιά που υπάρχουν στο δεξί τμήμα αφορούν:

 • Peak/RMS: μέσω του οποίου καθορίζεται η ανίχνευση του σήματος ( είτε peak είτε rms) από τον compressor.
 • AUTO: ένα κουμπί, με την ενεργοποίηση του οποίου ο compressor λειτουργεί ανεξάρτητα από την attack time και επανέρχεται στο αρχικό gain αυτόνομα, αναλύοντας το υλικό του προγράμματος.
 • Hard/ Soft: καθορίζει το Knee setting. Το Knee setting είναι μία επιλογή η οποία στην θέση soft εξομαλύνει την αρχή της συμπίεσης από το unity Gain στο σημείο threshold. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συμπίεση να είναι πιο ομαλή όσον αφορά το ακουστικό αποτέλεσμα.
 • Meter: ένας μετρητής ο οποίος μπορεί να «διαβάσει» το input ή το output level, ενώ ίσως να έχει τη δυνατότητα να δείχνει και το συντελεστή μείωσης. Συνήθως οι περισσότεροι compressors έχουν ξεχωριστή ένδειξη του βαθμού συμπίεσης.
 • Makeup Gain: ή αλλιώς γνωστό ως Output level. Επιλογή στάθμης σήματος εξόδου του compressor.
 • Link: το συγκεκριμένο κουμπί υπάρχει στις περισσότερες συσκευές καθώς υπάρχουν 2 κανάλια άρα 2 κομπρέσσορες ήχου στη συσκευή. Οι stereo compressors έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον έναν από τους δυο compressors ως master, ο οποίος συνήθως-χωρίς όμως να είναι και ο κανόνας- είναι και ο αριστερός. Όλες οι ρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν στο master compressor θα επακολουθήσουν και στο δευτερεύοντα, οι οποίοι στη συνέχεια συνεργάζονται. Πολύ σημαντικό είναι στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε 2 compressors να είναι και οι δυο συνδεδεμένοι, για να υπάρχουν ίδιες ρυθμίσεις και στα 2 κανάλια άρα ισορροπία στο στερεοφωνικό σήμα μουσικής.

Expanders

Ο Expander είναι ένα περιφερειακό μηχάνημα, του οποίου η λειτουργία είναι η αντίθετη αυτής του compressor. Με άλλα λόγια, ενώ ο κομπρέσορας ήχου χρησιμοποιείται για να συμπιέσει τη δυναμική περιοχή του σήματος, ο expander χρησιμοποιείται για να αποσυμπιέσει την περιοχή αυτή. Υπάρχουν δυο τύποι expanders. Υπάρχουν οι expanders όπου τα ηχητικά σήματα πριν το threshold μειώνονται στο gain, ενώ άλλοι που ενισχύουν τα ηχητικά σήματα που βρίσκονται πάνω από το threshold. Επομένως μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν expander ως μια συσκευή μείωσης της έντασης του ήχου. Ρυθμίζοντας το Threshold σε ένα επίπεδο ακριβώς κάτω από το επίπεδο αναπαραγωγής, έτσι ώστε όταν η αναπαραγωγή του ήχου σταματήσει, το σήμα να «πέσει» πιο χαμηλά από το threshold και τελικά να μειωθεί στο gain, περιορίζοντας τον θόρυβο και την απότομη διακοπή του ήχου.

 

Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα απεικονίζεται η διαφορετική και αντίθετη, θα μπορούσαμε να πούμε, λειτουργία του compressor ήχου και του expander. Στο διάγραμμα μπορεί να δει κανείς πως ο expander αυξάνει το gain πάνω από το επιλεγμένο κατώφλι-threshold, ενώ μειώνει το gain κάτω από το threshold.

Limiters

Χρησιμοποιούν υψηλά κλάσματα σήματος εισόδου προς σήματος εξόδου και γι΄ αυτό το λόγο η συμπίεση που προκαλείται στη δυναμική περιοχή είναι απότομη. Στην πραγματικότητα ο limiter είναι ένας compressor, που συμπιέζει κοφτά και απότομα.

Η νέα γενιά compressor ήχου, expanders gates που χρησιμοποιούνται στα νέα προγράμματα παραγωγής μουσικής μέσω υπολογιστή υπερτερούν ως προς μια άποψη του stand alone compressor. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να «προβλέψουν» την πορεία του ηχητικού σήματος από τη στιγμή που αυτό εξέρχεται από το σκληρό δίσκο, να το επεξεργαστούν και να το αναπαράγουν σε πραγματικό χρόνο. Θα έλεγε κανείς πως τα νέας γενιάς περιφερειακά συστήματα ξέρουν τι πρόκειται να ακολουθήσει και αυτό τους δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα και πλεονέκτημα έναντι των κλασσικών και μεμονωμένων περιφερειακών συστημάτων, τα οποία «παρακολουθούν» στενά και συνεχόμενα το σήμα για να μπορέσουν να επιδράσουν σ΄ αυτό.

Noise Gates- Πύλη Θορύβου

Η πύλη θορύβου επιτρέπει τη διέλευση του σήματος, εάν το σήμα αυτό είναι πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο και σταματά τη διέλευση του αν είναι κάτω από το threshold. Ουσιαστικά φανταστείτε ότι είναι μία πόρτα η οποία ανοίγει όταν ανιχνευτεί σήμα το οποίο καθορίζεται από το threshold στην είσοδο του και κλείνει όταν το σήμα είναι κάτω από το όριο που έχουμε ορίσει στην είσοδο. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να κόψουμε τους ήχους-θορύβους που δεν θέλουμε να ακουστούν πέρα του σήματος που ορίζουμε.

Πρακτικές ρυθμίσεις για προστασία ηχητικού συστήματος.

 • Ένας compressor limiter Μπορεί να προστατέψει τα επαγγελματικά ηχεία σας από έντονες και απότομες εντάσεις και κυρίως τα πηνία των μεγαφώνων μας.
 • Ένας compressor limiter συνδέεται μεταξύ κονσόλας και ενισχυτή.
 • Εάν έχουμε περισσότερα από ένα περιφερειακά μηχανήματα, όπως για παράδειγμα equalizer, προτείνουμε να μπει πριν το equalizer και μετά ο ενισχυτής. Αυτή η σύνδεση θα ήταν η καλύτερη δυνατή, αφού εάν έχουμε ενισχύσει κάποιες συχνότητες τότε ο compressor θα συμπιέζει πολύ αυτές τις συχνότητες εάν είναι συνδεμένος μετά το equalizer.

Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές για τη ρύθμιση του compressor-limiter για να επιτύχουμε προστασία του συστήματος μας.

 • Αρχικά θα πρέπει να ρυθμίσουμε τις στάθμες μας από την πηγή.
 • Ρυθμίζουμε τα gain μας στον μίκτη ώστε να έχουν ένδειξη 0dB στην είσοδο. Ρυθμίζουμε την έξοδο ώστε να έχουμε στάθμες σήματος 0dB στα Vu meters της εξόδου του μίκτη, διατηρώντας πάντα κλειστά τα volume του ενισχυτή. Προτείνεται να χρησιμοποιούμε ακουστικά ώστε να ακούμε την είσοδο και την έξοδο του μίκτη.
 • Στην συνέχεια κλείνουμε το master του μίκτη, ανοίγουμε τον ενισχυτή και ανεβάζουμε το Master μέχρι να ακούσουμε την μέγιστη ένταση στα ηχεία μας και να αρχίσουν να ανάβουν οι ενδείξεις Peak ή clip του ενισχυτή μας. Σε αυτήν την φάση πιθανόν θα ξεκινήσουμε να ακούμε και τα πρώτα σημάδια παραμόρφωσης στα ηχεία μας από την υπεροδήγηση της εισόδου του ενισχυτή. Κλείνουμε τον ενισχυτή.
 • Συνδέουμε τον compressor και ανοίγουμε τον ενισχυτή.
 • Ανεβάζουμε πάλι τις στάθμες στο μέγιστο εκεί που αρχίζει η παραμόρφωση από τα clip.
 • Ρυθμίζουμε το threshold του compressor ώστε να ξεκινάει η μείωση πριν την ενεργοποίηση του clip του ενισχυτή. Εφόσον o compressor έχει limiter με ξεχωριστές ρυθμίσεις, ρυθμίζουμε και το threshold του limiter ώστε να ξεκινάει η κάθετη μείωσηλίγο πριν το σημείο που ακούμε την παραμόρφωση. Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη, ώστε να μην επιτρέπει τη διέλευση σημάτων, με επικίνδυνες συνέπειες για τα ηχεία.
 • To ratio το ρυθμίζουμε σε συνάρτηση με τη μείωση που θέλουμε να κάνει όταν φτάνει πριν το σημείο του clip. Εφόσον δεν έχουμε ξεχωριστή λειτουργία limiter, βάζουμε μεγαλύτερη αναλογία.
 • Προτείνεται να ενεργοποιηθούν το soft knee & αυτόματο attack & release time, εφόσον υπάρχουν οι επιλογές αυτές.
 • Έχετε υπόψη σας ότι όσο πιο γρήγορα ξεκινάει η συμπίεση threshold, δηλαδή όσο πιο χαμηλά είναι στο σημείο αυτό η ισχύς του ήχου πχ -20dB, τόσο πιο μεγάλη συμπίεση έχουμε στην δυναμική του ήχου. Προσέχουμε ώστε το output level να το έχουμε στα 0dB ώστε να μην κάνει ενίσχυση ούτε μείωση για να μπορούμε να ρυθμίσουμε όσο το καλύτερο και πιο ορθά το threshold.
 • Πολλοί ενισχυτές έχουν Limiter στα χαρακτηριστικά τους. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνουν κύκλωμα limit για προστασία των ηχείων από την υπεροδήγηση της εισόδου.
 • Έχετε υπόψιν ότι εάν πέσει ένα ενσύρματο μικρόφωνο στο πάτωμα από τον ομιλητή, το ανθρώπινο αυτί θα αντιδράσει, αφού ακουστεί και περάσει το απότομο και δυνατό σήμα στα ηχεία μας. Έχοντας ένα compressor limiter θα ακουστεί πολύ πιο χαμηλά το χτύπημα καθώς σε ms ο compressor θα μειώσει το απότομο χτύπημα και σήμα που δημιουργείται με την πτώση του μικροφώνου. Αποτέλεσμα της δράσης του κομπρέσορα –limiter είναι να μην περάσει στα ηχεία μας το απότομο και συνήθως με παραμόρφωση σήμα, επομένως και οι πιθανότητες καταστροφής των πηνίων των επαγγελματικών ηχείων μας περιορίζονται κατά πολύ.
 • Φυσικά δεν είναι μαγικός ο κομπρέσορας ήχου, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις, όπου καίγονται τα ηχεία, λόγω κακού χειρισμού του συστήματος. Εάν δίνει παραμόρφωση o μίκτης όσο και αν κόψει ο κομπρέσορας ήχου, η παραμόρφωση θα περνάει στα ηχεία, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα πηνία τους.
 • Πάντοτε ελέγχουμε το σήμα μας από την πηγή μέχρι την έξοδο του ενισχυτή. Σε περίπτωση που εντοπίζουμε όποια παραμόρφωση την διορθώνουμε για να μπορέσουμε να συμβάλουμε στη μακροζωία του ηχητικού μας συστήματος.

Τα περιφερειακά μηχανήματα ήχου μπορούν να συμβάλουν , ώστε να βελτιωθεί ο ήχος, η δυναμική του ηχητικού συστήματος και να προστεθούν ειδικά εφέ. Όμως, για να μπορέσουν να αποφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματά τους, πρέπει να καταρχήν ο χρήστης να γνωρίζει πώς να συνδέσει σωστά τα περιφερειακά μηχανήματα ήχου και φυσικά πώς να τα ρυθμίσει. Για όποια περεταίρω διευκρίνηση επικοινωνήστε με το DJShop και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.